سه شنبه, مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

Sven

Melee – carry –NukerInitiatorDisablerNuker

بررسی اجمالی
Storm Hammer:

Sven با پتک آهنی جادویی خود به دشمن ضربه می زند و damage وارد می کند.

Great Cleave:

با ضربه ای بسیار قوی ضربه می زند و تمام نیروهای دشمن نزدیک به خودش را cleave می کند.

Warcry:

با این spell هم رزم های خود را قوی می کند که باعث می شود سرعت و armor آنها قوی تر شد. این spell فقط هشت ثانیه باقی می ماند.

God’s Strength:

Sven قدرت هدر رفته خودش را جمع می کند و به مدت ۲۵ ثانیه damage  بیشتری وارد می کند. توسط Aghanim’s Scepter. قابل upgrade  است.

Talent Tree
+65 Damage
25
-8s Storm Hammer Cooldown
+30 Attack Speed
20
20% Evasion
+20 Movement Speed
15
+8 all Stats
+6 Strength
10
+225 Mana
Attr
16 +1.3
64 – 66
21 +2.0
290
23 +3.0
4.94
زندگی نامه

Sven پسر نامشروع Vigil Knight است که از مادری Pallid Meranth به دنیا آمد. او در Shadeshore Ruins بزرگ شد. پدرش به دلیل اجرا نکردن و احترام نذاشتن به قوانین vigil codex اعدام شد؛ مادر او از نژاد وحشی خودش دوری کرد که این سبب شد  که او به این نتیجه برسد که شرافت در هیچ نظام اجتماعی یافت نمی شود بلکه فقط در خودش نمو پیدا می کند. بعد از مدت طولانی که او از مادر خود مواظبت می کرد بعد از مرگ مادرش او خود تبدیل به یک Vigil Knights مبتدی شد و هیچوقت هویت خودش را آشکار نکرد. به مدت ۱۳ سال او در مدرسه پدرش درس خواند و استاد rigid code شد، قوانینی که خود به شدت از آن نفرت داشت. روزی که می بایست سوگند یاد می کرد، او Outcast Blade را دزدید و Sacred Helm را با خاک یکسان کرد و قوانین خودشان را در آتش مقدس خودشان(Vigil’s Holy Flame) سوزاند؛ در Vigil Keep قدم زد و برای همیشه تنها ماند و پیرو قوانین شخصی خودش شد. بله او هنوز یک شوالیه است ولی یک شوالیه سرکش. او فقط به خود جواب پس می دهد.

وضعیت آماری
Level 1 15 25
Hit Points 587
1,385
2,335
Mana
208
445
874
DAMAGE
64-66
106-108
156-158
Armor 5 9 14