ثبت Replay در رشته Dota 2

 

Dota 2 Boss

 

Submit Replay- Dota 2

ثبت ویدیو های بازیکنان در بازی Dota 2
  • پر کردن موارد ستاره دار الزامی است
  • ‎‫شماره(Match ID) بازی خود را در بازی Dota 2 بردارید و در این قسمت وارد کنید.‬‎
  • توجه !!!

    replay بازی شما پس از 8 روز پاک می شود
  • هیرویی که باید دمو از روی آن ساخته شود را انتخاب کنید
  • ‫با انتخاب هرکدام از این گزینه ها بازی شما در همان نسخه ای که انتخاب کرده اید، منتشر می شود.‬‎
  • ‫در بخش توضیحات بایستی شرحی از اتفاق رخ داده در بازی را بنویسید