Ornn the Fire Below the Mountain

ORNN بیشتر هر نیمه خدایی، برای حریم خصوصی اش ارزش قائل است. در تنهایی خودش دریک آتش فشان قدیمی سکنی گزیده است، او پاتیل های سنگ های مذاب در حال جوشیدن را برای شکل دادن به ابزارآلات با کیفیت در هم می کوبد. اما با این حال که او در اعماق زمین قرار دارد، Ornn دردسر را احساس می کندموجودات آسمانی بار دیگر در پیش جنگ های اخیر در کار موجودات فانی دخالت می کنند. هنگام جنگ های پیش رو، The Ferljord و جهان، یه یک آهنگر خوب نیاز دارند.

قدرت های این Champion:

Passive: Living Forge & Master Craftsman

Living Forge:

این کاراکتر با استفاده از Gold درون بازی می تواند برای خود در هر زمانی که خارج از Combat باشد، آیتم بسازد باشد. برای کارایی بهتر، آیتم ها در یک منو قرار گرفته می شوند. همچنین می تواند Shop را برای ساخت هر آیتمی باز کند.

Master Craftsman:

Ornn و هم تیمی هایش به Upgrade ها خاص برای آیتم ها انتخابی دسترسی دارند. هر بازیکن محدود به انتخاب یکی از این Upgrade ها می باشد.

Q: Volcanic Rupture

Ornn با سلاح خود به زمین ضربه ای می زند، یک شکاف در زمین ایجاد کرده و به حریفانش Physical Damage منتقل کرده و آنها را Slow می کند. بعد یک وقفه کوچک یک ستون از مواد مذاب در جایگاه قرار گیری هدف سر از زمین در می آورد که به عنوان یک دیوار کوچک عمل می کند.

W: Bellows Breath

Ornn غیر قابل توقف می شود، خود را Shield می کند و آتش به سمت جلو پرتاب می کند. این شعله ها به دشمن به اندازه چند درصدی از Health خود حریف درآن لحظه را به عنوان Magic Damage منتقل می کند. دشمنانی که به آخرین شعله های آتش برخورد کرده اند، سنگ (Brittle) می شوند و Ornn با یک Basic Attack حریف های Brittle شده را به عقب پرتاب می کند.

Brittle

در زمان فعال بودن Brittle، دشمان به صورت Maximum Health از Ability هایی که تاثیر منع جرکتی دارند، Magic Damage می خورند. همچنین قدرت های منع حرکتی یا همان Immobilizer ها زمانی که اهداف مقابل دارای Brittle باشند، تاثیرشان طولانی تر می شوند.

 

E: Searing Charge

Ornn به سمت جهتی دلخواه بازیکن شروع به حرکت می کند و به دشمنانی که از آنها عبور می کند Damage منتقل می کند. اگر Ornn با موانع و ساختمان ها برخورد کند، این برخورد موجی ایجاد می کند که به دشمنان Damage منتقل کرده و آنها به بالا پرتاب می شوند. این قدرت موانعی که توسط بازیکنان ایجاد شده را درهم می شکند.

R: Call Of The Forge God

Ornn یک موجود آتشین مشابه خود را به سمت هدفش فرا می خواند. این موجود به سمت Ornn با سرعت در حال افزایش می تازد. دشمنانی که این موجود از آن ها عبور کرده Magic Damage می خورند و Brittle می شوند. Ornn می تواند این قدرت را دوباره Cast کند تا به سمت جلوی خود حرکت کند. او اگر با این موجود بوسیله حرکت خود برخورد کند، آن را به همان مسیری که آمده بازی می گرداند و حالا موجود برگشت داده شده، تمامی دشمنانی که در سر راهش قرار دارند را به بالا پرتاب می کند و همان Damage اولیه را منتقل کرده و اهداف را نیز Brittle می کند.

نحوه بازی با Ornn

Ornn ترجیح می دهد کارهایش را خودش انجام بدهد. او علاقه خاصی به ارتباط برقرار کردن با فروشنده درون بازی ندارد. به همین دلیل او امکانات خودش را خودش می سازد. اگر در با استفاده از Searing Charge اهدافش را نتواند بزند، با استفاده از Volcanic Rupture از خجالت آنها در می آید.  Ornn همانند یک رهبر در مبارزات است. او درگیری ها را بر اساس میل خود با استفاده از Call of the Forge God شروع می کند. سپس به سمت دشمنانش یورش می برد، با نیروی خداگونه اش دشمنانش را از هم می پاشد.

“جایگاه من در کوره آهنگری من است. جای هرکسی دیگر هم در خارج راه من” Ornn

Ornn THE FIRE BELOW THE MOUNTAIN

نکات و راه کارها:

با تشکر از قدرت در لاین ماندن این کاراکتر که تقریبا همتایی ندارد و توانیی او در ساختن آیتم برای خودش بدون نیاز برگشت به Base شما نیاز به داشتن دانش آیتم بندی در بدو بازی دارید تا به سرعت بتوانید آیتم ها را برای مواجه شدن با حریفتان بسازید.

از آنجایی که یاران Ornn می توانند از Upgrade های نخوص این کاراکتر استفاده کنند، نسبت به دشمنانشان توانایی به دست آوردن Gold بیشتر دارند. کسی باید به Nasus بگوید که رقیبی برایش در انتهای بازی پیدا شده است.

مابقی Champion هایی که توانایی قرار دادن موانع دارند مانند Azir و Trundle از سینرژی خیلی بالایی با Ornn برخوردارند. با استفاده از Searing Charge می تواند به سازه های ساخته شده توسط دشمن حمله کند و دشمنانش را به هوا پرتاب کند. همینطور Poppy و Vayne می توانند حریفان را به ستون منتهی در آمده از Volcanic Rupture بچسبانند.

“زمانی که یک انسان زانو می زند، شانس برخواستن کمی دارد.” Ornn

Skin دوم این کاراکتر

 

دیدگاهتان را بنویسید