اطلاعات اولین Minor چینی منتشر شد.Perfect World قرار است میزبان این رقابت ها در ماه نوامبر باشد، که مسابقات انتخابی آن در سپتامبر اغاز خواهد شد.

PGL و Faceit برای انتخاب دو تیم از غرب و جنوب شرقی آسیا با Perfect World همکاری خواهند کرد، تا این تیم ها در بین روز های 19 الی 26 ماه نوابر در شانگهای حضور پیدا کنند.ده تیم قرار است بر سر 300,000$ به نبرد یکدیگر بروند.

سه تیم بصورت مستقیم دعوت خواهند شد، و در مورد هفت تیم دیگر – دو تیم از چین، یک تیم از آمریکا شمالی، یک تیم از آمریکا جنوبی، یک تیم از اروپا، یک تیم از روسیه و یک تیم از جنوب شرقی آسیا باید تلاش کنند تا جایگاهی را در قسمت اصلی مسابقات برای خود دست و پا کنند.

تاریخ مسابقات انتخابی Perfect World:

اروپا: بین 21 و 22 سپتامبر

آمریکا شمالی: بین 22 و 23 سپتامبر

جنوب شرقی آسیا: بین 23 و 24 سپتامبر

روسیه: بین 23 و 24 سپتامبر

آمریکا جنوبی: بین 23 و 24 سپتامبر

اطلاعات تکمیلی در مورد چگونگی برگذاری این مسابقات هفته ی آینده یا مقداری پس از آن، اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید