آخرین فرصت ها برای رای دادن به ست مورد نظرتان رو به اتمام است و در نهایت این تصمیم شماست که این ست ها را به بازی می آورد .

در زیر 10 ست تایید شده برای این مسابقات را با هم مرور می کنیم و شما میتوانید در صورت انتخاب هر یک از ست ها به آنها رای دهید.

1: Tentacular’s envoy

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

2: Venomancer_Hydra

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

3: Manta Rayder

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

4: The Great Old One

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

5: Drowned Siren

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

6: Underwater Filibuster

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

7: Sunken HMS Tinker

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

8: Relics of the Drowned King

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

9: Ranger of the Deep

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

10: The Clamity

 

شما می توانید به این ست از اینجا رای دهید.

نظرتون در باره این ست ها رو با ما در میون بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید