WCA 2017

تیم WCA برای اولین بار در تاریخ این مسابقات یک تیم از بخش خاورمیانه و شمال آفریقا را به مرحله اصلی این رویداد دعوت می کند.

 

این اتفاق در حالی رخ داد که خبر این رویداد ده ساعت قبل از شروع مرحله خاورمیانه منتشر شد و لیست تیمها بسته شده بود. مسابقات در بخش خاورمیانه از سه براکت تشکیل می شد و دو نماینده برای حضور در مرحله LAN بخش خاورمیانه نیز مشخص شده بود. تیم gplus نیز با توجه به تاخیر زمانی در انتشار این خبر بر روی سایتهای معتبر با پیگیری این موضوع و ارتباط با “احمد خالد” برگزار کننده اصلی بخش خاورمیانه و ارتباط مستقیم این فرد با تنظیم کننده مسابقات WCA و جویا شدن وضعیت مسابقات و دلیل تاخیر در انتشار این خبر، با جملاتی کوتاه و آرزوی موفقیت مواجه شد!

دبلیو سی ال

در این سری از مسابقات بازیکنان معروف عرب زبان مانند Miracle، GH، 7ckngMad و Ar1se حضور دارند و به عنوان بازیکنان تیم ملی در این سری از مسابقات شرکت خواهند کرد. تیمهای برتر این دو منطقه بعد از رده بندی و تعیین تیمهای برتر، جایزه ای حدود 87.000 دلار آمریکا را بین سه تیم برتر تقسیم و قهرمان مسابقات به بخش LAN مسابقات WCA که در چین برگزار می شود، راه پیدا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید