مصاحبه با Mind_Control در مورد Shrine
”لاین آفلین بسیار راحت و من اصلا این را دوست نداشتم”
بازیکن آفلینر تیم Liquid یعنی Ivan ‘MinD_ContRol’ Borislavov طبق مصاحبه ای گفت که تغییر در Shrine ها نیاز بود و قبلا برای آفلینر هاخیلی راحت بود .
در یک مصاحبه توسط LiquidDota بازیکن بلغاری و آفلینر تیم Liquid در مورد اینکه چرا تغییر جدید Shrine ها را ترجیح میدهد صحبت میکند. منظورش این است که در این تغییرات جدید Shrine ها نمیتوانند تا قبل از 5 دقیقه استفاده شوند.
مصاحبه با این بازیکن :
”خیلی راحت بود و برای همین من اصلا از پتچ قبل خوشم نمی آمد. پتچ قبل خیلی آسان بود چون یک Shrine داشتی و میتوانستی هر کاری که میخواهی در آفلین انجام دهی و تیم مقابل را اذیت کنی سپس از Shrine استفاده کنی و برای همین خیلی آسان بود و همه میتوانستند و برای همین من از پتچ قبل خوشم نمی آمد. حالا دوباره این کار را سخت کردند و خیلی حس خوبی داردکه دوباره سخت و چالش برانگیز شده است”.

دیدگاهتان را بنویسید