فرمت مسابقات Dream League فصل هشتم به روز شد به این صورت که هماهنگ با قوانین Major کمپانی Valve.
کمپانی Dream League فرمت خود را برای بازیکن ها به روز رسانی کرد ، هماهنگ کردن مسابقات به صورت فرمت Major یا Minor کمپانی Valve. تمام شش منطقه دارای مسابقات راهیابی است و منجر به پنج رویداد میشود.
پس از برخی از سردرگمی و دریافت واکنش از جامعه Dota2 به صورت رسمی فرمت جدید مسابقات Dream League تغییر کرد و با عذر خواهی از جامعه Dota2 جزئیات را آپدیت کرد و به سوالات طرفداران پاسخ داد که در زیر به آن میپردازیم:
با اطلاعاتی که دیروز منتشر شد ما بزرگترین تغییر در مسابقات Dream League را که شامل فرمت جدید به صورت Dota2 Major است را دادیم. معرفی سیستم جدید Major و Minor به معنای زیاد برای اکوسیستم Dota2 است ، چیزی که DreamHack برای آن هیجان زده است اما چالش های جدیدی را هم به وجود می آورند.
این فرمت جدید با راهیابی برای ۶ منطقه است که با ترکیب شدن منطقه اروپا و CIS به ۵ منطقه تقسیم میشود. با اینکه منطقه اروپا و CIS ترکیب شده است ولی برای حفظ یک پارچگی مسابقات از هر منطقه یک تیم به مسابقات اصلی راه پیدا میکند.
فرمت فصل هشتم Dream League به صورت زیر است:

فرمت نهایی:

۸ تیم از مسابقات آنلاین به مسابقات LAN نهایی در DreamHack Winter 2017 راه پیدا میکنند. که مسابقات در مرحله نهایی به صورت دو حذفی و BO3 است.

فرمت مسابقات مناطق NA,SA,CN,SEA:

از هر منطقه ۳ تیم دعوت میشود و یک تیم از مسابقات راهیابی اضاف میشود. سپس این ۴ تیم به صورت دو حذعی و BO3 با هم به رقابت میپردازند و یک تیم به مسابقات مرحله نهایی DreamHack راه پیدا میکند.
مسابقات راهیابی این مناطق به صورت تک حذفی BO3 است.

فرمت مسابقات مناطق EU,CIS:

این دو منطقه با هم ترکیب شده و تعداد ۳تیم از اروپا و ۳ تیم از CIS دعوت شده و از هر منطقه هم یک تیم از مسابقات راهیابی اضاف میشود.
این ۸ تیم به صورت BO2 با هم بازی میکنند و ۴ تیم به مسابقات نهایی DreamHack راه پیدا میکنند اما هر ۴ تیم از یک منطقه نخواهد بود به این صورت اگر ۴ تیم از یک منطقه باشد تیم چهارم جای خود را به تیم اول منطقه دیگر میدهد. مسابقات راهیابی به صورت تک حذفی BO3 است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید