جوایز بدست آمده از مسابقات Dota 2 به100 میلیون دلار رسید.
بعد از نتیجه مسابقات Epicenter moscow که جایزه آن 500000 دلار بود جوایز بدست آمده از مسابقات Dota 2 به 100میلیون دلار رسید.
بازی Dota2 با اختلاف زیاد در بین جوایز بازی ها در رتبه اول قرار دارد.
این بازی که بخاطر مسابقات international معروف است و هر ساله بر جوایز آن افزوده می شود و رکورد میشکند.
تاریخچه جوایز مسابقات international به شرح زیر است.
The International: $1.6 million
The International 2: $1.6 million
The International 3: $2.9 million
The International 4: $10.9 million
The International 5: $18.4 million
The International 6: $20.8 million
تمام پول جمع شده از مسابقات internationnal نزدیک به 71 میلیون دلار است که نشان میدهد بیشتر جوایز کسب شده توسط این مسابقات بوده است.
به نظر میرسد جایزه مسابقات international 2017 قرار است بیشترین مقدار جایزه در تمام ادوار بشود.
تا الان جایزه مشخص شده نزدیک به 15میلیون دلار است اما با شناختی که از مسابقات قبلی international دارم به نظر میرسد این مبلغ تا 27 میلیون دلار هم برسد.
به امید موفقیت برای همه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید