جزئیات آپدیت 7.06F: قوی شدن هیرو Lion و Tiny و ضعیف شدن هیرو Earthshaker
آپدیت جدید با قوی کردن هیرو هایی که کمتر انتخاب میشدند به بازی اضاف شده است.
هیروی Tiny و Lion برنده این آپدیت هستند. دو هیرویی که کاملا تغییرات به نفع و قوی شدن هیرو بوده Tiny و Lion است.


هیرو Lion تغییر در Earth Spike و level 20 talent باعث شده هیرو بهبود پیدا کند و طرفداران این هیرو لبخند به لبشان آمده است. تغییرات دقیق این هیرو به صورت زیر است:

Lion: Earth Spike stun duration increased from 1.1/1.6/2.1/2.6 to 1.4/1.8/2.2/2.6
Lion: Level 20 Talent changed from +8% Spell Amplification to +300 Finger of Death Damage

هیرو Tiny تغییر در Toss manacost و Grow scepter attack range باعث شده این هیرو هم ابتدا بازی قوی تر شود و هم بعد از بستن آیتم Aghanim فاصله ضربه زدن هیرو افزایش پیدا میکند. تغییرات دقیق این هیرو به صورت زیر است:

Tiny: Toss manacost reduced from 120 to 90/100/110/120
Tiny: Grow Scepter attack range bonus increased from 85 to 150

هیرو بعدی که میتوان گفت هم قوی شده هم ضعیف هیروی Windranger است که تغییر در Shackles است. میزان زمان Stun افزایش پیدا کرده در حالی که Cooldown آن هم افزایش پیدا کرده است حال قضاوت با شما که آیا هیرو قوی شده یا ضعیف؟؟ تغییرات دقیق این هیرو به صورت زیر است:

Windranger: Shackles duration increased from 1.5/2.25/3/3.75 to 2.0/2.6/3.2/3.8
Windranger: Shackles cooldown increased from 12 to 18/16/14/12

هیروی بعدی که توجه بازیکن را جلب میکند هیروی Lich است که هیرو تاثیر گذاری در TI7 بوده و Team Liquid هم این هیرو را در فینال انتحاب کرده بود. تغییر در Chain Frost و Ice Armor است که دیگر Ultimate این هیرو Mini Stun ندارد. تغییرات دقیق این هیرو به صورت زیر است:

Lich: Chain Frost no longer applies a ministun
Lich: Ice Armor slow from 30% to 24/26/28/30%

هیرو بعدی بیشترین انتخاب مسابقات International2017 بوده است هیروی EarthShaker یکی از مهم ترین هیروهای قهرمان TI7 یعنی Team Liquid است. تغییر در Fissure و Enchant Totem است. تغییرات دقیق این هیرو به صورت زیر است:

Earthshaker: Fissure cooldown increased from 15 to 18/17/16/15
Earthshaker: Enchant Totem manacost increased from 20/30/40/50 to 35/40/45/50

جزئیات آپدیت 7.06F در زیر آمده است:

تغییرات در Item:

Mask of Madness: Armor reduction increased from -5 to -6
Mask of Madness: Cooldown increased from 20 to 22
Helm of the Dominator: Attack Speed Aura increased from 10 to 15
Force Staff: Cast range reduced from 800 to 750
Diffusal Blade: Agility reduced from 25/35 to 20/30

تغییرات در هیرو:

 

Ancient Apparition: Ice Blast manacost increased from 100/125/150 to 150
Bane: Base Strength, Agility and Intelligence increased by 1
Bane: Nightmare cast point reduced from 0.5 to 0.4
Batrider: Firefly manacost increased from 100 to 125
Bloodseeker: Rupture manacost increased from 150/200/250 to 200/225/250
Chen: Hand of God heal increased from 225/350/475 to 250/375/500
Earthshaker: Fissure cooldown increased from 15 to 18/17/16/15
Earthshaker: Enchant Totem manacost increased from 20/30/40/50 to 35/40/45/50
Lich: Chain Frost no longer applies a ministun
Lich: Ice Armor slow from 30% to 24/26/28/30%
Lion: Earth Spike stun duration increased from 1.1/1.6/2.1/2.6 to 1.4/1.8/2.2/2.6
Lion: Level 20 Talent changed from +8% Spell Amplification to +300 Finger of Death Damage
Lycan: Howl no longer provides a net heal on buff application/loss (always maintains the same HP percentage now)
Nature’s Prophet: Base movement speed reduced from 295 to 290
Nature’s Prophet: Sprout flying vision reduced from 750 to 500
Necrophos: Reaper’s Scythe cooldown increased from 90/80/70 to 100
Necrophos: Ghost Shroud magic resistance penalty increased from -20% to -25%
Nightstalker: Darkness duration reduced from 50 to 40
Nyx Assassin: Base damage reduced by 3
Puck: Illusory Orb flying vision reduced from 550 to 450
Shadow Demon: Level 15 Talent from +8% Spell Amplification to +10%
Shadow Demon: Level 15 Talent from +75 Cast Range to +100
Skywrath Mage: Mystic Flare manacost reduced from 350/575/800 to 300/550/800
Skywrath Mage: Level 15 Talent increased from +10% Spell Lifesteal to +15%
Spectre: Haunt illusion damage increased from 30% to 40%
Spirit Breaker: Base movement speed reduced from 290 to 285
Sven: Stormbolt stun duration reduced from 2 to 1.7/1.8/1.9/2.0
Sven: Warcry cooldown increased from 34/28/22/16 to 35/30/25/20
Tiny: Toss manacost reduced from 120 to 90/100/110/120
Tiny: Grow Scepter attack range bonus increased from 85 to 150
Undying: Tombstone attacks required increased from 3/4/5/7 to 4/5/6/8
Venomancer: Plague Wards vision reduced from 1200/800 to 800/800
Windranger: Shackles duration increased from 1.5/2.25/3/3.75 to 2.0/2.6/3.2/3.8
Windranger: Shackles cooldown increased from 12 to 18/16/14/12
Winter Wyvern: Level 15 Talent increased from +20 Movement Speed to +35
Winter Wyvern: Level 15 Talent increased from +50 Damage to +75
Wraith King: Reincarnation cooldown reduced from 240/140/40 to 200/120/40
Wraith King: Level 15 Talent increased from +15 Movement Speed to +30

دیدگاهتان را بنویسید