تنها پس از گذشت یک روز از شروع Battle Pass  جدید جایزه مسابقات از مرز 5 میلیون دلار گذشت و تا این لحضه این مبلغ به حدود 6 میلیون دلار رسیده است.

سال گذشته در ti6 ما شاهد بیشترین مبلغ جایزه در رشته e-sport بودیم که بیشتر از 20 میلیون دلار بود. با توجه به اینکه Battle pass جدید بسیار زود تر از سال گذشته آمده است به نظر میرسد امسال در ti7  رکورد سال گذشته را خواهد شکست . البته در حال حاظر بسیار زود است که بخواهیم درباره این موضوع نتیجه گیری کنیم، با توجه به این که بیش از 3 ماه تا پایان آن باقیمانده است.

در زیر نموداری از جایزه مسابقات در روز های اول تا چهارم این 3 دوره مشخص شده که اختلاف نیم میلیون دلاری نسبت به سال بیش در آن مشهود است.

همانطور که میبینیم با اینکه شروع این دوره قویتر از سال های پیش است اما هنوز راهی بسیار طولانی در پیش است تا رکورد شکسته شود .

به نظر شما رکورد امسال جابه جا میشود؟

 

دیدگاهتان را بنویسید