با مسابقه ی major دیگری که انجام شد و گذشت، هدف بعدی برای مسابقات TI7است.
همه انتظار یک آپدیت مهم قبل از TI7در ماه آگوست را داشتند که پچ 7.06 آمد.تغییرات پچ بسیار زیاد بودند یکی از تغییرات بزرگ در Talent هیرو ها داده شد تمامی  respawn talent  ها از بازی حذف شدند و جای آنها talentهای دیگری آمد.illusion ها هم تغییر مهمی داشتند.
از دیگر تغییرات مهم roshan بود که از این پس بعد از مردن در بار دوم aegis و cheese را همراه دارد و تغییرات حیاتی دیگری داده شد برای مثال deny کریپ ها به هیرو deny کننده xp میدهد و تغییراتی در هیرو ها و آیتم ها داده شده است.قطعا این تغییرات Dota 2 را به سمت دوره ی جدیدی راهنمایی میکند.
تغییراتی را در این پتچ شاهد بودیم و چیزی که ما باور داریم این است که این تغییرات بزرگ چگونه شوکی در نحوه ی بازی حرفه ای خواهد داشت ؟

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید