تیم EHOME ترکیب نهایی خود را برای فصل پیش رو اعلام کرد،آن ها فقط یک بازیکن خود را تغییر دادند.

پس از مدت ها بحث و بررسی بر سر ترکیب EHOME، این سازمان تصمیم گرفت تا gander را از ترکیب تیم خارج کند.جای او را ساپورتر فصل های گذشته ی vici gaming یعنی Hym پر خواهد کرد.با تایید شدن این خبر ترکیب تیم کامل شد.

 

با وجود Faith_Bian و y قهرمانان TI6 و همچنین Old Chicken به عنوان کاپیتان، به نظر می رسد تیم EHOME فصل پیش رو را بسیار قدرتمند شروع خواهد کرد.با توجه به این که بازی های انتخابی اولین Minor و Major بزودی آغاز می شود، انتظار می رود تا آن ها هرچه زودتر تمرینات خود را شروع کنند تا ایرادات احتمالی موجود در تیم برطرف شود.

ترکیب نهایی تیم EHOME:

China (Wang ‘old chicken‘ Zhiyong (c
China Chen ‘Cty‘ Tianyu
China Zhang ‘Faith_bian‘ Ruida
China Xu ‘Hym‘ Zhi
China Zhang ‘y`/Innocence‘ Yiping

دیدگاهتان را بنویسید