کمپانی HellRaisers بار دیگر به عرصه Dota وارد شد با قراردادی که با تیم Planet Dog بست.
به طور قطع سازماندهی کمپانی HellRaisers بسیار قوی است. از چند وقت پیش خبر بازگشت کمپانی HellRaisers به صحنه Dota به وجود آمده بود که با قراردادی که با تیم صعود کننده به International2017 یعنی Planet Dog بست آشکار و علنی شد.
تیم Planet Dog بعد از اضاف شدن بازیکن رول ساپرت به نام j4 در مسابقات انتخابی International2017 شرکت کردند و با توجه به اینکه در منطقه اروپا یک مکان برای خود رزرو کردند توانستند تیم Mousesports را ۳-۱ شکست دهند و به International2017 صعود کنند.
همه کارشناسان و آنالیزورهای Dota بر این باور بودند که تیم Mousesports بعد از تیم Secret به TI7 راه پیدا میکند ولی تیم Planet Dog با شکست این تیم تمام معادلات را به هم ریخت.
بازیکنان تیم HellRaisers شاید تجربه کمی داشته باشند یا در مسابقات بزرگی شرکت نکردند ولی در ۲ آگوست باید خود را در بزرگترین رویداد esporsts یعنی TI7 محک بزنند.

دیدگاهتان را بنویسید