عوامل تیم Faze از جدایی و انتقال بازیکن خود Philip “Aizy“Aistrup خبر دادند.

این بازیکن دانمارکی که از ژانویه ۲۰۱۶ در خدمت این تیم بود،توانست کمک های زیادی به تیمش بکند.از سری افتخاراتی که با تیمش کسب کرد:

رسیدن به نیم نهایی IEM Oakland و ELEAGUE Season 2 و همچنین ۱/۸ نهایی ELEAGUE Major میباشد.

در حال حاظر بازیکن جایگزین این تیم یعنی Joakim” Jkaem “Myrbostad برای این تیم بازی میکند و ترکیب تیم به صورت زیر میباشد :

Joakim “jkaem” Myrbostad

Håvard “rain” Nygaard

Finn “karrigan” Andersen

Fabien “kioShiMa” Fie

Aleksi “allu” Jalli

دیدگاهتان را بنویسید