Eleague_Major

در گروه دوم 5 بازی برگزار شد که نتیجه بازی ها به شکل زیر رقم خورد :

بازی اول

  immortals 16 Vs MouseSports 8

بازی دوم

  North 16  Vs fnatic 14

بازی سوم

  North 22 Vs immortals 20

بازی چهارم

  fnatic 2 Vs MouseSports 1

بازی پنجم

  fnatic 2 Vs immortals 0

بدین ترتیب دو تیم North و fnatic به دور بعدی مسابقات راه یافتند .

دیدگاهتان را بنویسید