سه شنبه, مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

EARTHSHAKER

Melee SupportInitiatorDisablerNuker

بررسی اجمالی
Fissure:

با یک توتم بزرگ به زمین ضربه می زند و یک خط دفاعی غیرقابل نفوذ  از سنگ می سازد در حالی که Unit دشمن را stun و damage  میکند.

Enchant Totem:

توتم Earthshaker را قوی تر می کند، که باعث می شود دمیج بیشتری در حمله بعدی داشته باشد. قابل Upgrade توسط Aghanim’s Scepter

Aftershock:

باعث می شود که زمین زیر پا بلرزد، این اسپل باعث می شود که زمانی که این هیرو از قدرت های خود استفاده می می کند دیمیج و استان بیشتری به نیروهای نزدیک خود وارد کند.

Echo Slam:

این شوک برروی زمین حرکت می کند و زمانی که با نیروی دشمن برخورد می کند حالت اکو به خود دست می دهد و حتی نیرو های نزدیک دیگر هم آسیب می بینند.

Talent Tree
-2s Enchant Totem Cooldown
25
+600 Health
+350 Fissure Range
20
+40 Echo Damage
+50 Damage
15
+20 Movement Speed
+250 Mana
10
+10 Strength
Attr
16 + 1.80
24 – 34
12 + 1.40
310
22 + 3.20
2.68
زندگی نامه

مثل یک golem و gargoyle، این هیرو جزوی از زمین بوده  ولی الان آزادانه برروی زمین راه می رود. برخلاف موجودات دیگر، این هیرو خود را با انتخاب آزادانه خود به وجود آورد و هیچ ارباب و صاحبی ندارد. در خوابی بی قرار، قرار گرفته در درز عمیقی از سنگ، او از زندگی در حال حرکت در بالای خود آگاه شد. او کنجکاو شد. در یک زمین لرزه، قله های Nishai خود را تکان دادند و خود را از بهمن خالی کردند، مسیر رودها را تغییر دادند و دره های کوچک را تبدیل به شکافی بی پایان کردند. زمانی که زمین از تکان خوردن ایستاد، Earthshaker از روی خاک ها بلند شد و تخته سنگ های غول آسا را به سمتی دیگر پرتاب کرد، همچون ملافه ای سبک را از روی خود کنار می زند. او خود را مثل هیولایی مرگبار، ولی فانی شکل داد و اسم خود را Raigor Stonehoof گذاشت. او خون دارد و نفس می کشد، پس می تواند مثل بقیه بمیرد؛ اما روح او از جنس زمین است؛ او قدرت جادویی خود را در توتمی که هیچوقت او را رها نمی کند نگه می دارد و روزی که او دوباره تبدیل به خاک شود زمین به  او مثل یک پسر از دست رفته خوش آمد خواهد گفت.

وضعیت آماری
Level 1 15 25
Hit Points 568 1.419 2.407
Mana 208 536 1.030
DAMAGE 45-56 91-101 143-153
Armor 3 5 10